Новините на Радио Русе от 18.06.2019 г.

251

Новините на Радио Русе от 18.06.2019 г., представени от Галя Савова