Новините на Радио Русе от 18.06.2021 г.

230

Новините на Радио Русе от 18.06.2021 г., представени от Лилия Рачева