Новините на Радио Русе от 18.08.2021 г.

322

Новините на Радио Русе от 18.08.2021 г., представени от Галя Савова