Новините на Радио Русе от 18.09.2019 г.

222

Новините на Радио Русе от 18.09.2019 г., представени от Теодора Копчева