Новините на Радио Русе от 18.09.2020 г.

247

Новините на Радио Русе от 18.09.2020 г., представени от Теодора Копчева