Новините на Радио Русе от 18.10.2019 г.

286

Новините на Радио Русе от 18.10.2019 г., представени от Лилия Рачева