Новините на Радио Русе от 18.10.2021 г.

181

Новините на Радио Русе от 18.10.2021 г., представени от Теодора Копчева