Новините на Радио Русе от 18.12.2017 г.

1236

Новините на Радио Русе от 18.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.