Новините на Радио Русе от 19.01.2018 г.

503

Новините на Радио Русе от 19.01.2018 г., представени от Теодора Копчева.