Новините на Радио Русе от 19.01.2018 г.

1510

Новините на Радио Русе от 19.01.2018 г., представени от Теодора Копчева.