Новините на Радио Русе от 19.02.2018 г.

1377

Новините на Радио Русе от 19.02.2018 г., представени от Теодора Копчева.