Новините на Радио Русе от 19.02.2018 г.

183

Новините на Радио Русе от 19.02.2018 г., представени от Теодора Копчева.