Новините на Радио Русе от 19.05.2020 г.

355

Новините на Радио Русе от 19.05.2020 г., представени от Теодора Копчева