Новините на Радио Русе от 19.06.2019 г.

332

Новините на Радио Русе от 19.06.2019 г., представени от Теодора Копчева