Новините на Радио Русе от 19.06.2020 г.

302

Новините на Радио Русе от 19.06.2020 г., представени от Теодора Копчева