новините на Радио Русе от 19.07.2021 г.

201

Новините на Радио Русе от 19.07.2021 г., представени от Теодора Копчева