Новините на Радио Русе от 19.08.2019 г.

220

Новините на Радио Русе от 19.08.2019 г., представени от Теодора Копчева