Новините на Радио Русе от 19.10.2020 г.

286

Новините на Радио Русе от 19.10.2020 г., представени от Теодора Копчева