Новините на Радио Русе от 19.10.2021 г.

193

Новините на Радио Русе от 19.10.2021 г., представени от Лилия Рачева