Новините на Радио Русе от 19.11.2019 г.

240

Новините на Радио Русе от 19.11.2019 г., представени от Теодора Копчева