Новините на Радио Русе от 19.12.2017 г.

461

Новините на Радио Русе от 19.12.2017 г., представени от Лилия Рачева.