Новините на Радио Русе от 20.07.2021 г.

307

Новините на Радио Русе от 20.07.2021 г., представени от Теодора Копчева