Новините на Радио Русе от 20.08.2019 г.

246

Новините на Радио Русе от 20.08.2019 г., представени от Лилия Рачева