Новините на Радио Русе от 20.11.2019 г.

246

Новините на Радио Русе от 20.11.2019 г., представени от Теодора Копчева