Новините на Радио Русе от 20.11.2019 г.

371

Новините на Радио Русе от 20.11.2019 г., представени от Теодора Копчева