Новините на Радио Русе от 20.12.2017 г.

1683

Новините на Радио Русе от 20.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.