Новините на Радио Русе от 20.12.2017 г.

684

Новините на Радио Русе от 20.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.