Новините на Радио Русе от 20.12.2019 г.

493

Новините на Радио Русе от 20.12.2019 г., представени от Лилия Рачева