Новините на Радио Русе от 21.01.2020 г.

484

Новините на Радио Русе от 21.01.2020 г., представени от Теодора Копчева