Новините на Радио Русе от 21.08.2019 г.

204

Новините на Радио Русе от 21.08.2019 г., представени от Теодора Копчева