Новините на Радио Русе от 21.10.2020 г.

447

Новините на Радио Русе от 21.10.2020 г., представени от Теодора Копчева