Новините на Радио Русе от 21.11.2019 г.

433

Новините на Радио Русе от 21.11.2019 г., представени от Теодора Копчева