Новините на Радио Русе от 21.12.2017

573

Новините на Радио Русе от 21.12.2017 г., представени от Лилия Рачева