Новините на Радио Русе от 22.01.2020 г.

364

Новините на Радио Русе от 22.01.2020 г., представени от Теодора Копчева