Новините на Радио Русе от 22.01.2020 г.

181

Новините на Радио Русе от 22.01.2020 г., представени от Теодора Копчева