Новините на Радио Русе от 22.05.2019 г.

357

Новините на Радио Русе от 22.05.2019 г., представени от Лилия Рачева