Новините на Радио Русе от 22.06.2021 г.

219

Новините на Радио Русе от 22.06.2021 г., представени от Теодора Копчева