Новините на Радио Русе от 22.07.2021 г.

220

Новините на Радио Русе от 22.07.2021 г., представени от Теодора Копчева