Новините на Радио Русе от 22.08.2019 г.

196

Новините на Радио Русе от 22.08.2019 г., представени от Теодора Копчева