Новините на Радио Русе от 22.11.2017 г.

350

Новините на Радио Русе от 22.11.2017 г., представени от Галя Савова