Новините на Радио Русе от 22.11.2019 г.

269

Новините на Радио Русе от 22.11.2019 г., представени от Теодора Копчева