Новините на Радио Русе от 23.01.2017 г.

261

Новините на Радио Русе от 23.01.2018 г., представени от Теодора Копчева.