Новините на Радио Русе от 23.06.2021 г.

223

Новините на Радио Русе от 23.06.2021 г., представени от Теодора Копчева