Новините на Радио Русе от 23.08.2019 г.

261

Новините на Радио Русе от 23.08.2019 г., представени от Теодора Копчева