Новините на Радио Русе от 23.09.2020 г.

308

Новините на Радио Русе от 23.09.2020 г., представени от Теодора Копчева