Новините на Радио Русе от 23.09.2020 г.

188

Новините на Радио Русе от 23.09.2020 г., представени от Теодора Копчева