Новините на Радио Русе от 23.10.2020 г.

203

Новините на Радио Русе от 23.10.2020 г., представени от Лилия Рачева