Новините на Радио Русе от 23.12.2019 г.

653

Новините на Радио Русе от 23.12.2019 г., представени от Лилия Рачева