Новините на Радио Русе от 24.01.2018 г.

297

Новините на Радио Русе от 24.01.2018 г., представени от Теодора Копчева