Новините на Радио Русе от 24.07.2020 г.

375

Новините на Радио Русе от 24.07.2020 г., представени от Теодора Копчева