Новините на Радио Русе от 24.10.2019 г.

211

Новините на Радио Русе от 24.10.2019 г., представени от Лилия Рачева