Новините на Радио Русе от 24.11.2017

1588

Новините на Радио Русе от 24.11.2017 г., представени от Лилия Рачева