Новините на Радио Русе от 25.06.2020 г.

315

Новините на Радио Русе от 25.06.2020 г., представени от Лилия Рачева