Новините на Радио Русе от 25.08.2020 г.

304

Новините на Радио Русе от 25.08.2020 г., представени от Теодора Копчева