Новините на Радио Русе от 25.10.2019 г.

459

Новините на Радио Русе от 25.10.2019 г., представени от Теодора Копчева