Новините на Радио Русе от 25.11.2020 г.

177

Новините на Радио Русе от 25.11.2020 г., представени от Теодора Копчева